Availability per Component
UP DEGRADED DOWN
OreoWallet api OreoWallet api
Status OK
● 4/26/2024 No Data
● 4/27/2024 No Data
● 4/28/2024 No Data
● 4/29/2024 No Data
● 4/30/2024 No Data
● 5/1/2024 No Data
● 5/2/2024 No Data
● 5/3/2024 No Data
● 5/4/2024 No Data
● 5/5/2024 No Data
● 5/6/2024 No Data
● 5/7/2024 No Data
● 5/8/2024 No Data
● 5/9/2024 No Data
● 5/10/2024 No Data
● 5/11/2024 No Data
● 5/12/2024 No Data
● 5/13/2024 No Data
● 5/14/2024 No Data
● 5/15/2024 No Data
● 5/16/2024 No Data
● 5/17/2024 No Data
● 5/18/2024 No Data
● 5/19/2024 No Data
● 5/20/2024 No Data
● 5/21/2024 No Data
● 5/22/2024 No Data
● 5/23/2024 No Data
● 5/24/2024 No Data
● 5/25/2024 No Data
● 5/26/2024 No Data
● 5/27/2024 No Data
● 5/28/2024 No Data
● 5/29/2024 No Data
● 5/30/2024 No Data
● 5/31/2024 No Data
● 6/1/2024 No Data
● 6/2/2024 No Data
● 6/3/2024 No Data
● 6/4/2024 No Data
● 6/5/2024 No Data
● 6/6/2024 No Data
● 6/7/2024 No Data
● 6/8/2024 No Data
● 6/9/2024 No Data
● 6/10/2024 No Data
● 6/11/2024 No Data
● 6/12/2024 No Data
● 6/13/2024 No Data
● 6/14/2024 No Data
● 6/15/2024 No Data
● 6/16/2024 No Data
● 6/17/2024 No Data
● 6/18/2024 No Data
● 6/19/2024 No Data
● 6/20/2024 No Data
● 6/21/2024 No Data
● 6/22/2024 No Data
● 6/23/2024 No Data
● 6/24/2024 No Data
● 6/25/2024 No Data
● 6/26/2024 No Data
● 6/27/2024 No Data
● 6/28/2024 No Data
● 6/29/2024 No Data
● 6/30/2024 No Data
● 7/1/2024 No Data
● 7/2/2024 No Data
● 7/3/2024 No Data
● 7/4/2024 No Data
● 7/5/2024 No Data
● 7/6/2024 No Data
● 7/7/2024 No Data
● 7/8/2024 No Data
● 7/9/2024 No Data
● 7/10/2024 Status OK
● 7/11/2024 Status OK
● 7/12/2024 Status OK
● 7/13/2024 Status OK
● 7/14/2024 Status OK
● 7/15/2024 Status OK
● 7/16/2024 Status OK
● 7/17/2024 Status OK
● 7/18/2024 Status OK
● 7/19/2024 Status OK
● 7/20/2024 Status OK
● 7/21/2024 Status OK
● 7/22/2024 Status OK
● 7/23/2024 Status OK
● 7/24/2024 Status OK
● 7/25/2024 Status OK
OreoWallet prover OreoWallet prover
Status OK
● 4/26/2024 No Data
● 4/27/2024 No Data
● 4/28/2024 No Data
● 4/29/2024 No Data
● 4/30/2024 No Data
● 5/1/2024 No Data
● 5/2/2024 No Data
● 5/3/2024 No Data
● 5/4/2024 No Data
● 5/5/2024 No Data
● 5/6/2024 No Data
● 5/7/2024 No Data
● 5/8/2024 No Data
● 5/9/2024 No Data
● 5/10/2024 No Data
● 5/11/2024 No Data
● 5/12/2024 No Data
● 5/13/2024 No Data
● 5/14/2024 No Data
● 5/15/2024 No Data
● 5/16/2024 No Data
● 5/17/2024 No Data
● 5/18/2024 No Data
● 5/19/2024 No Data
● 5/20/2024 No Data
● 5/21/2024 No Data
● 5/22/2024 No Data
● 5/23/2024 No Data
● 5/24/2024 No Data
● 5/25/2024 No Data
● 5/26/2024 No Data
● 5/27/2024 No Data
● 5/28/2024 No Data
● 5/29/2024 No Data
● 5/30/2024 No Data
● 5/31/2024 No Data
● 6/1/2024 No Data
● 6/2/2024 No Data
● 6/3/2024 No Data
● 6/4/2024 No Data
● 6/5/2024 No Data
● 6/6/2024 No Data
● 6/7/2024 No Data
● 6/8/2024 No Data
● 6/9/2024 No Data
● 6/10/2024 No Data
● 6/11/2024 No Data
● 6/12/2024 No Data
● 6/13/2024 No Data
● 6/14/2024 No Data
● 6/15/2024 No Data
● 6/16/2024 No Data
● 6/17/2024 No Data
● 6/18/2024 No Data
● 6/19/2024 No Data
● 6/20/2024 No Data
● 6/21/2024 No Data
● 6/22/2024 No Data
● 6/23/2024 No Data
● 6/24/2024 No Data
● 6/25/2024 No Data
● 6/26/2024 No Data
● 6/27/2024 No Data
● 6/28/2024 No Data
● 6/29/2024 No Data
● 6/30/2024 No Data
● 7/1/2024 No Data
● 7/2/2024 No Data
● 7/3/2024 No Data
● 7/4/2024 No Data
● 7/5/2024 No Data
● 7/6/2024 No Data
● 7/7/2024 No Data
● 7/8/2024 No Data
● 7/9/2024 No Data
● 7/10/2024 DOWN for 1 minute
● 7/11/2024 Status OK
● 7/12/2024 Status OK
● 7/13/2024 Status OK
● 7/14/2024 Status OK
● 7/15/2024 Status OK
● 7/16/2024 Status OK
● 7/17/2024 Status OK
● 7/18/2024 Status OK
● 7/19/2024 Status OK
● 7/20/2024 Status OK
● 7/21/2024 DOWN for 16 h and 40 m
● 7/22/2024 Status OK
● 7/23/2024 Status OK
● 7/24/2024 Status OK
● 7/25/2024 Status OK